Bestuur

Na de algemene ledenvergadering de van 29 maart 2019 is het bestuur als volgt samengesteld:

Peter Smits Voorzitter
Ton Rooijakkers Secretaris
Eddy Mensch Penningmeester
Eddy Kiggen Bestuurslid

Coöperatie Bedrijvenparken Valkenswaard U.A.
P/a/ Wilhelminapark 54
5554 JG VALKENSWAARD

e: secretariaat@bedrijvenparkvalkenswaard.nl