Cameratoezicht

Veilig ondernemersklimaat

Veiligheid heeft op het bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2 een hoge prioriteit.
Het scheppen en behouden van een veilig ondernemersklimaat op het bedrijventerreinen voor zowel
ondernemers als voor bezoekers is een wens van de gevestigde ondernemers, onder andere verenigd
in de Coöperatie Bedrijvenparken Valkenswaard U.A.

Cameratoezicht

Cameratoezicht wordt gezien als een instrument waarmee een reductie van criminaliteit op onze
bedrijventerreinen kan worden gerealiseerd. In dat kader is door de Coöperatie Bedrijvenparken
Valkenswaard U.A. in samenwerking met de Gemeente Valkenwaard, politie en brandweer het
initiatief genomen te komen tot het opstellen van een businesscase, specifiek gericht op de haalbaarheid met als
beoogd resultaat een Bedrijventerrein dat veilig(er) wordt en blijft door vermindering van het aantal
bedrijfsinbraken en andere criminele activiteiten.