Waarom camerabeveiliging

Open bedrijventerrein

In de regio zijn al veel bedrijventerreinen die worden beveiligd met intelligente camerabewaking. Hierdoor treedt een verschuiving van criminaliteit op naar terreinen zonder deze vorm van beveiliging.
Bij het uitblijven van collectief cameratoezicht zullen ondernemers geneigd zijn hun percelen te 'fortificeren' wat weer ten koste gaat van een aantrekkelijke openbare ruimte

Het bedrijventerrein Schaapsloop 1 en 2 is een open bedrijventerrein met doorgaande wegen met een redelijke snelle ontsluiting richtig België (Maastrichter- en Luikerweg) en richting de A2.

Preventief

Cameratoezicht zal vooral preventief moeten gaan werken. Hiertoe wordt op de toegangswegen naar het bedrijventerrein borden geplaatst met een verwijzing naar camera's. De opgenomen beelden blijven een vastgestelde tijd bewaard. Uitsluitend bevoegd gezag heeft toegang tot de beelden en kan aan de hand van incidenten deze beelden terug kijken. 

De camera’s worden geplaatst op de openbare weg. Dit impliceert dat er een publiek-private vorm moet komen waarbij sprake is van zowel bescherming van eigendommen en personen als
handhaving van de openbare orde en veiligheid in de openbare ruimte.
In de regio zijn al veel bedrijventerreinen die worden beveiligd met intelligente camerabewaking.
Hierdoor treedt een verschuiving van criminaliteit op naar terreinen zonder deze vorm van beveiliging.
Bij het uitblijven van collectief cameratoezicht zullen ondernemers geneigd zijn hun percelen te
'fortificeren' wat weer ten koste gaat van een aantrekkelijke openbare ruimte

Veiligheidsscan

Deelnemers aan het gezamenlijke project kunnen gratis een scan laten maken van de eigen beveiliging. Daarnaast kunnen zij tegen een aantrekkelijk tarief zelf een overeenkomst afsluiten om ook op het eigen terrein gebruik te maken van cameratoezicht. De Coöperatie sluit hiervoor een mantelcontract af met de geselecteerde marktpartij.

Op de Schaapsloop 1 en 2 worden in totaal 18 camera/s geplaatst op strategische locaties. De camera's kunnen kentekens herkennen en reageren op situaties die als verdacht zijn aangemerkt.

de camera's zijn in staat bij duisternis kleurbeelden te nemen.