Leden

Het lidmaatschap

Leden van de coöperatie zijn mede-eigenaar van het glasvezelnetwerk. Conform de statuten van de Coöperatie Bedrijvenparken U.A. zijn leden (rechts)personen die eigenaar zijn van een kavel die aangesloten is of wordt op het glasvezelnetwerk van de coöperatie, indien zij bij het aangaan van hun overeenkomst met de Coöperatie of anderszins op hun schriftelijk verzoek door het bestuur als lid zijn toegelaten. Als lid worden tevens aangemerkt de oprichters van de Coöperatie. 

(Een schriftelijk verzoek in deze is ook een rechtsgeldig ingediend en door de Coöperatie geaccepteerde aanvraag tot aansluiting.)

Uitsluitend leden hebben toegang tot de algemene vergaderingen van de Coöperatie. Bij verhindering kunnen zij zich laten vertegenwoordigen door een ander lid.

Huurders

Huurders van een pand/perceel waarvoor de eigenaar de aanvraag heeft gedaan tot aansluiting op het glasvezelnetwerk van de Coöperatie zijn derhalve GEEN lid van de Coöperatie.